Müşteri Hizmetleri
+90 530 997 70 47

Hidrojen Yönünden Zengin Suyun Orta Vadeli Kullanımının Sperm Kalitesi Üzerindeki Etkileri

sperms

Normospermik ve Oligospermik Erkeklerde Orta Süreli Hidrojen Açısından Zengin Su Alımının Sperm Kalitesi Biyobelirteçleri Üzerindeki Etkileri: Randomize Kontrollü Bir Deneme

Makale Özeti: Bu randomize kontrollü deneme sürecinin amacı hidrojen yönünden zengin suyun, normospermik ve oligospermik erkeklerin spermiyogram parametreleri üzerindeki etkilerini ölçmekti.

12 kadar sağlıklı genç erkek (29.1 yaş ± 5.9 yıl; n = 6 normospermik; n = 6 oligospermik) bu araştırma için gönüllü oldu.     

Bu çift-kör çalışma süresince 8 hafta boyunca katılımcıların bir kısmı günlük 1 litre hidrojen yönünden zengin su tüketirken, diğer kısmı da 1 litre magnezyum takviye edilmiş musluk suyu tükettiler.

Hidrojen açısından zengin su takviyesinin ardından, sperm konsantrasyonu ve morfolojinin sırasıyla (P = 0.30) mililitrede 12,4 milyon (%95 GA; -31,8 ila 56,6) ve canlı hücreler de ise %3,8 (%95 GA; -12,5 ila 20,1) artma eğiliminde olduğu gözlemlendi. 

İki çalışma arasında sperm canlılıklarında (P = 0.03) önemli bir fark bulundu, canlı sperm hücrelerinin sayısındaki artış üzerinde hidrojen yönünden zengin su tüketiminin, plasebodan daha üstün olduğu ortaya çıktı.

Alt grup analizleri sonucu, oligospermik erkeklerde sperm canlılığı sonuçlarında iki deney arasında önemli bir fark olmadığınıanlaşıldı (P> 0.05).

Bununla birlikte, hidrojen açısından zengin su tüketen üç oligospermik erkekten ikisinde (%66,7) sperm sayısı 20 milyonun üzerinde artarken, plasebo grubundaki hiçbir oligospermik erkek sperm konsantrasyonunu öspermik seviyelere yükseltemedi (P <0.01). Bu ön bulgular, hidrojen açısından zengin suyun erkek kısırlığının bazı yönlerini iyileştirmek için etkili bir müdahale olduğunu gözler önüne sermektedir; sonuçların doğrulanması için daha fazla deneye ihtiyaç duyulmaktadır.

Sperm boost
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Japonya'da Üretilmiştir
Hydroland Japonya’da Üretilmiştir
Düşük Akımlı Nazal Kanül Hidrojen Terapisi

Düşük akımla üretilse bile %100 H2'nin solunması, kandaki H2 konsantrasyonunu daha önce yapılmış klinik olmayan ve klinik çalışmalara göre tedavi edici olarak etkili olduğunu gösteren seviyelere çıkarabildiği kanıtlanmıştır.

RECENT POSTS
FOLLOW US ON