Müşteri Hizmetleri
+90 530 997 70 47

Hidrojen İnhalasyonu: Otonom Sinir Sistemi Dengesi ve Kan Basıncının Düşürülmesi

Soyut:
Bu makale, Keio Üniversitesi Tıp Fakültesi ile yapılan ortak araştırma sonuçlarını sunarak hidrojen inhalasyonunun otonom denge ve kan basıncındaki azalma konusundaki bilimsel etkilerini ortaya koyuyor. Hidrojen İnhalatörü (H2JI1), gelişmiş tıbbi bakımın sembolü olarak tanıtılır ve nötrofil NET’lerin üretimi, iltihabın azaltılması ve trombüs oluşumu üzerindeki etkilerini sergiler.

Tanıtımı:
Kasım 2020’de başlatılan Keio Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırması, hidrojen inhalasyonu ile otonom sinir sistemi dengelemesi ve belirgin bir kan basıncı düşüşü arasındaki bağlantıyı kurdu. Ocak 2022’deki sonraki çalışmalar, nötrofil NET’lerin bastırılması ve anti-iltihap yeteneklerini içerecek şekilde hikayeyi genişletti.

Hidrojen İnhalatörü Özellikleri:
Bu makale, Hidrojen İnhalatörü’nün (H2JI1) modeli, saflığı, akış hızı, güç tüketimi, nominal voltaj, kurulum ortamı, tank kapasitesi, boyutları ve ağırlığı gibi detaylı özelliklerini sunar. Kan basıncını 2.0-2.5% arasında tutma yeteneğini vurgulayarak, cihazı tıbbi kuruluşlar ve tedavi klinikleri için dönüştürücü bir güç olarak tanımlar.

Klinik Kanıtlar ve Uygulamalar:
Nature Medicine’de 2007’de yayımlanan bir çalışma da dahil olmak üzere bilimsel kanıtlar, %2.0 kan hidrojen konsantrasyonunun beyin enfarktüsü boyutunu azaltmada etkili olduğunu göstermektedir. Makale, Keio Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından gerçekleştirilen katı tekrarlanabilirlik testlerini açıklar ve cihazın sadece 10 dakika içinde istenen konsantrasyona ulaşma yeteneğini doğrular.

Sektördeki En Yüksek Dayanıklılık:
Hidrojen İnhalatörü’nün, hidrojen üretim cihazının 50,000 saatlik ömrü ile sektördeki en yüksek dayanıklılığına sahip olduğunu vurgulayarak, makale, miyokard enfarktüsü boyutunu azaltmadaki rolünü ön plana çıkarır. Milli Kardiyovasküler Merkezi tarafından gerçekleştirilen deneyler de etkinliğini doğrular.

Farmakokinetik Kanıtlar ve Soru-Cevap:
Yaygın soruları ele alarak, makale, terapötik kan hidrojen konsantrasyonuna ulaşmak için doğru hidrojen inhalasyonunun önemini vurgular. Oksijen alım kontrolü, operasyonel öneriler ve cihazın 10 dakika içinde %2.0 kan hidrojen konsantrasyonuna ulaşma yeteneğine odaklanır.

Sonuç:
Makale, Keio Üniversitesi Tıp Fakültesi ile yapılan farmakokinetik kanıtlar ve ortak araştırma desteğiyle Hidrojen İnhalatörü’nün öncü niteliğini vurgular. Çeşitli tıbbi durumlarda potansiyel terapötik faydalarını vurgular, cerebral ve miyokard enfarktüslerinden kardiyopulmoner arrest sendromuna kadar.

Soru ve Cevap

1- Neden %100 hidrojen, hidrojen + oksijen karışımı gaz yerine?
Oksijen alımı gerekli düzeyin üzerinde ise, akciğerlere oksidatif zarar verir. Oksijen, terapotik bir gaz olarak konsantrasyon kontrollü olmalıdır. Oksijen inhalasyonu gerekiyorsa, hasta hidrojeni makine aracılığıyla solurken üstüne bir oksijen maskesi takılabilir.

2- Ne kadar süre boyunca solunmalıdır?
Hidrojen inhalasyonunun başlamasından itibaren 10 dakika içinde birimdeki kan hidrojen konsantrasyonunun %2,0’ye ulaştığı doğrulandı. Etkiyi deneyimlemek için en az 15 dakika solunmasını öneriyoruz.
Birim, sürekli olarak uzun süre solunsa bile kan hidrojen konsantrasyonunu %2,0-2,5 aralığında korumak üzere tasarlanmıştır.

3- Hidrojen vücut boyunca yol alır mı?
Solunan hidrojen, akciğerlerden kalbe ve ardından arterler aracılığıyla vücudun geri kalanına taşınır.
Hidrojen ayrıca kolayca kan-beyin bariyerini aşar ve beyine ulaşır. Kardiyopulmoner duraklama sendromundaki beyin hücrelerini korumak için klinik denemeler yapılıyor (Gelişmiş tıbbi tedavi B onaylı).
Bu, farmakokinetik kanıttır ve insan vücudundaki etkinliği veya etkililiği garanti etmez.

İletişim Bilgileri:

Daha fazla soru için, Hydroland’ın iletişim bilgileri sağlanır, adres, telefon numarası ve e-posta içerir.

Bu kapsamlı makale, bilimsel araştırmanın sınırlarını aşmayı amaçlayarak, hidrojen inhalasyonunu sağlık ve iyi olma üzerinde dönüştürücü bir güç olarak göstermektedir.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Japonya'da Üretilmiştir
Hydroland Japonya’da Üretilmiştir
Düşük Akımlı Nazal Kanül Hidrojen Terapisi

Düşük akımla üretilse bile %100 H2'nin solunması, kandaki H2 konsantrasyonunu daha önce yapılmış klinik olmayan ve klinik çalışmalara göre tedavi edici olarak etkili olduğunu gösteren seviyelere çıkarabildiği kanıtlanmıştır.

RECENT POSTS
FOLLOW US ON